O nama

TEMELJNA NAČELA HDZ-a

Hrvatska demokratska zajednica narodna je stranka koja okuplja sve slojeve hrvatskoga naroda i drugih građana Republike Hrvatske, na načelima demokracije i krsćanske civilizacije to na tradiciji i identitetu hrvatskoga društva i naroda. U središtu političkoga promišljanja i djelovanja Hrvatske demokratske zajednice je čovjek sa svim svojim neotuđivim pravima i nezaobilaznom individualnošću i društvenom odgovornošću čovjek kao politički subjekt, ravnopravan i jednakovrijedan neovisno o rasi, naciji, vjeri, spolu ili dobi.

Sloboda je središnje načelo Hrvatske demokratske zajednice. Svaki čovjek ima pravo na posebnost i osobnost u skladu s vlastitim uvjerenjem. Sloboda pojedinca nužno sadrži svijest o poštivanju i prihvaćanju slobode drugoga i to je jedino njezino ograničenje.

Hrvatska demokratska zajednica je privržena načelima demokracije, poštivanju ljudskih sloboda, vladavini prava i načelu slobodnoga tržišta.

Odgovorna prema sadašnjosti i budućnosti, Hrvatska demokratska zajednica svjesna je povijesti i osjeća obvezu prema duhovnoj i kulturnoj baštini hrvatskoga naroda, kao dijelu općeeuropskoga civilizacijskog i kulturnog naslijeđa. Za Hrvatsku demokratsku zajednicu najvažnija ljudska zajednica je obitelj. Njezinu održanju i sustavu vrijednosti iz kojega proistjeće, pridaje najveću pozornost.

Hrvatska demokratska zajednica drži da je ravnopravnost jedno od temeljnih ljudskih dobara, u što ubraja i ravnopravnost žena i muškaraca. Svi ljudi, nezavisno o spolu, trebaju imati jednake početne izglede za razvoj i karijeru, kao što moraju biti jednake i materijalne naknade za njihov rad.

Hrvatska demokratska zajednica smatra da je supsidijarnost osnovica demokracije. Država treba prepuštati jedinicama lokalne samouprave, građanima ili skupinama građana sve one zadaće, djelatnosti i odluke koje građani mogu sami uspješno izvršiti.

Za Hrvatsku demokratsku zajednicu načelo solidarnosti jedan je od glavnih temelja političkoga promišljanja i rada. Svaki građanin ima pravo uživati solidarnost, ali je istodobno obvezan biti solidaran prema drugima. Opće dobro i socijalno partnerstvo a temelju su naše socijalne i gospodarske politike. U ostvarenju toga cilja priklanjamo se i zastupamo u političkoj praksi uspostavu stabilnog sustava vrijednosti, koje proizlaze iz temeljnih vrednota kršćanske civilizacije.

Zalažemo se za pravo na rad i plaću koja omogućava dostojan život čovjeka i obitelji, za državu socijalnih ulaganja, za dostojanstvo ljudske osobe, poštovanje privatnog vlasništva i shvaćanje politike kao javnoga posla za opće dobro.

Za nas su ljudi ispred politike.